سالهاست به این فکر میکنم که جوملا چرا بجای JQuery از Mootools استفاده کرد؟

گرچه هنوز به جوابی عقلانی نرسیدم در این رابطه ولی خوشبختانه پاک کردن صورت مسأله کار سختی نیست!

اگه با نوشتن کدهای JQuery مشکل دارید و دنبال راه حل ساده ای برای جلوگیری از تداخل کدهای JQuery و Mootools در وبسایت جوملایی خودتون می گردید این پست رو بخونید.

خیلی ساده بعنوان ابتدایی ترین خط از کدهای JQuery قالبتون این فانکشن رو بنویسید:

$.noConflict();
 

و بعد از اون در تمام کدهای JQuery، بجای $ از کلمه jQuery استفاده کنید.

مثال:

بجای نوشتن:

$(document).ready(function(){

  // Yutab LI slider behavior
  var itemIndex = 1;
  $('.yutab-li-scroller ul li:nth-child('+itemIndex+')').delay(5000).fadeOut();

  setInterval(function(){
    itemIndex ++;
    if (itemIndex > $('.yutab-li-scroller ul li').length) {
      itemIndex = 1;
    }
    $('.yutab-li-scroller ul li:nth-child('+itemIndex+')').fadeIn(500).delay(5000).fadeOut(500);
  },6100);

الی آخر...
 

بنویسید:

$.noConflict();

jQuery(document).ready(function(){

  // Yutab LI slider behavior
  var itemIndex = 1;
  jQuery('.yutab-li-scroller ul li:nth-child('+itemIndex+')').delay(5000).fadeOut();

  setInterval(function(){
    itemIndex ++;
    if (itemIndex > jQuery('.yutab-li-scroller ul li').length) {
      itemIndex = 1;
    }
    jQuery('.yutab-li-scroller ul li:nth-child('+itemIndex+')').fadeIn(500).delay(5000).fadeOut(500);
  },6100);

الی آخر...
 

لازم به ذکر نیست که JQuery چقدر به همه چیز حساسه. پس همه کارهایی رو که گفتم دقیق انجام بدید لطفاً

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • اولین نظر را شما بدهید